Promovetro

 

Konsorcjum Promovetro z Murano powstało w roku 1985, pod patronatem weneckiej Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato), z inicjatywy grupy firm rzemieślniczych zajmujących się produkcją szkła artystycznego z Murano. W ciągu lat stało się ważną przestrzenią, tak że wśród wspólników znalazły się dwa główne stowarzyszenia z sektora szklanego, Confartigianato Venezia i Confindustria Venezia. Obecnie liczy ok. 50 firm rzemieślniczych i przemysłowych z Murano i Wenecji.

Od chwili powstania, Promovetro angażowało się w polepszenie wizerunku szkła artystycznego z Murano w celu jego zachowania, ochrony i obrony tej długowiecznej sztuki, a równocześnie dla promowania, podkreślania wartości i dbania o prawidłowy wizerunek marketingowy na świecie tego ważnego kulturowego dziedzictwa.

W roku 2001 Region Wenecji Euganejskiej powierzył Promovetro zarządzanie i promocję na poziomie narodowym i międzynarodowym znaku jakości Vetro Artistico® Murano (ustawa nr 70, z dnia 23-12-1994).

 

 

Konsorcjum Promovetro Murano

 

Siedziba statutowa:
Campo San Bernardo 1
30141 Murano
Venezia – Italia

 

Centrala:
Calle Marco da Murano, 4
30141 Murano
Venezia – Italia

 

Tel. +39 0415275074
Fax +39 0415274351

 

e-mail: info@promovetro.com
web: www.promovetro.com

 

 

 
Share
Facebook wall
Twitter
Grazie al contributo di: