Regione del Veneto

 

Region Wenecji Euganejskiej, w szeroko pojętym celu ochrony i podkreślenia wartości produkcji i marketingu produktów typowo i tradycyjnie weneckich, chroni i promuje oznaczenia pochodzenia szklanych wyrobów artystycznych wykonanych na wyspie Murano, jako odwieczne dziedzictwo historyczne i kulturalne Wenecji.

 

Znak jakości Vetro Artistico® Murano, zarejestrowany i zdeponowany w Biurze ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000481812, został stworzony i jest określany ustawą regionalną n. 70 z dnia 23/12/1994.

 

informacje: Wenecja Euganejska

Share
Facebook wall
Twitter
Grazie al contributo di: